არქივი

პოზიცია: წამყვანი სპეციალისტი  – (სტაჟიორი)

დანაყოფი: შსს სსიპსაზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ეკონომიკური სამმართველო

სამუშაო რეჟიმი: 09:00-18:00 (შეთანხმებით)

თანამდებობრივი სარგო: ანაზღაურების გარეშე

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

ვაკანსიის რაოდენობა: 1

მისაღებ სტაჟიორთა რაოდენობა: 1

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 6 თვე

განცხადების წარდგენის ვადა: 01/09/2020

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • სრულწლოვანი ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე
 • ენა – სახელმწიფო ენის ფლობა
 • განათლება – უმაღლესი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი (ეკონომიკის ან ფინანსების 
 • მიმართულებით)


უნარ-ჩვევები:

 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • პუნქტუალურობა;
 • ორგანიზებულობა;
 • კომუნიკაბელურობა;
 • ადაპტაციის უნარი;
 • თავდაჯერებულობა;
 • გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
 • დროის ეფექტიანად მართვის უნარი;
 • ინფორმაციის მიღებისა და გაზიარების უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი;
 • კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;


დამატებითი მოთხოვნები:
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (MS Office);

საკონკურსო თემატიკა: საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 27 დეკემბრის №108 ბრძანება (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირისსაზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ);

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღება;
 • ხელშეკრულებების გაფორმებაში მონაწილეობის მიღება;
 • ტენდერის გამოცხადებაში მონაწილეობის მიღება;
 • უშუალო ხელმძღვანელის მიერ მოცემული სხვა დავალებების შესრულება.


დაინტერესებულმა კანდიდატებმა რეზიუმეები უნდა გამოაგზავნონ ელფოსტაზე hr@112.ge, რასაც თან უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • დიპლომის ასლი ან ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან;

(ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ კანდიდატს, რომელიც აკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. კონკურსის ეტაპებია: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა, გასაუბრება და სპეციალური შემოწმება;

გასაუბრების ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც დააკმაყოფილებს საკონკურსო მოთხოვნებს და წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას. კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება აპლიკაციაში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის შესაბამისად. გასაუბრების ჩატარების ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით. კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ეცნობება გამარჯვებულ კანდიდატს.

შენიშვნა: სტაჟირებისათვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, სამინისტროს დანაყოფის ხელმძღვანელი აფასებს სტაჟიორებს წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. შეფასების შედეგების გათვალისწინებით სტაჟიორი ინიშნება შესაბამის თანამდებობაზე ან ეძლევა რეკომენდაცია სამინისტროს ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რითაც სტაჟიორს უპირატესობა ენიჭება კონკურსში მონაწილე თანაბარი შედეგების მქონე კანდიდატებთან. სტაჟირების დასრულების შემდგომ სტაჟიორებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფი/საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს სტუდენტს, რომ არ შეფერხდეს ან/და ხელი არ შეეშალოს მის საგანმანათლებლო დღის წესრიგს.

სამუშაო რეჟიმი: სრული განაკვეთი


თანამდებობრივი სარგო: 1175 ლარი


სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი


ვაკანსიის რაოდენობა: 1


განაცხადის წარდგენის ვადა: 2020 წლის 17 ივლისამდე.

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

ელექტრონული ზედამხედველობის სისტემის ფუნქციონირების მონიტორინგი;
სპეციალური ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით და სათანადო ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ინფორმაციის გადაცემა შესაბამისი სუბიექტებისთვის;მონაცემების ანალიტიკური დამუშავება და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება მოთხოვნის საფუძველზე;
სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფისა და უფლებამოსილი ორგანოებისათვის ინფორმაციის ოპერატიულად მიწოდებას;
შესაბამისი დაანაყოფებისათვის ელექტრონული ზედამხედველობის განსახორციელებლად საჭირო ინსტრუქტაჟის ჩატარებას;
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელების უზრუნველყოფა.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება;
საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება;
კომპიუტერული უნარ-ჩვევები (MS Office);

საკონკურსო თემატიკა:

საქართველოს კონსტიტუცია;
საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ;
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბერი №337 დადგენილება;
,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N995 ბრძანება;
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 27 დეკემბრის №108 ბრძანება (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ);
საქართველოს კანონი – ,,ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“.


პიროვნული თვისებები:

ორგანიზებულობა, პასუხისმგებლობა;
ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
გუნდური მუშაობის უნარი;

კანდიდატებმა უნდა გამოგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

რეზიუმე /CV ((ატვირთული ფაილები უნდა იყოს PDF ფორმატის)
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)


სპეციალური კონკურსის ეტაპებია:

აპლიკაციების მიღება/გადარჩევა;
ინდივიდუალური გასაუბრება;

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნეთ თქვენი რეზიუმე/CV შემდეგ მისამართზე: hr@112.ge და შესაბამის ველში (subject) მიუთითოთ პოზიციის დასახელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი მონაცემები არ განიხილება.

სამუშაო ადგილი – თბილისი / რუსთავი

ორგანიზაციის შესახებ
• საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ამოცანებია:
• გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული და ეფექტიანი მართვის მიზნით საგანგებო სიტუაციებსა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში ერთიანი სატელეფონო ნომრის − „112“-ის საშუალებით შეტყობინებების მიღება;
• უფლებამოსილ სუბიექტებთან ერთად საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების გაწევის აუცილებლობის სხვა შემთხვევების ოპერატიული და ეფექტიანი მართვა და ამ მიზნით აღნიშნულ სუბიექტებთან კოორდინირებული საქმიანობის უზრუნველყოფა;
• ვიდეოანალიტიკური პროგრამების გამოყენებით 24-საათიანი უწყვეტი ვიდეომეთვალყურეობის განხორციელება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე დანაშაულის ჩადენის, დანაშაულის მცდელობის ფაქტისა და სამართალდარღვევის დაფიქსირებისა და შესაბამისი რეაგირების მიზნით;
• საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში და წესით ელექტრონული ზედამხედველობის უზრუნველყოფა;
• საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის გაცემა და მისი კონტროლი.

ადგილების რაოდენობა: 20


ფუნქციები–მოვალეობები
• საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ,,112″ -თან დაკავშირების სხვადასხვა არხით შეტყობინების მიღება, შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში დამუშავება და გადაცემა;
• შემთხვევის სპეციფიკის განსაზღვრა და გასაწევი დახმარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
• წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად ცვლაში მუშაობა;
• სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დავალებების შესრულება.

საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1ა

საკონტაქტო ინფორმაცია
0322-41-96-92; 0322-41-86-24

დაინტერესებული კანდიდატები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე www.hr.gov.ge
რეზიუმეების მიღება ხდება მხოლოდ www.hr.gov.ge – ის მეშვეობით ბმულზე

სამუშაო რეჟიმი: სრული განაკვეთი


თანამდებობრივი სარგო: 1250 ლარი


სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი


ვაკანსიის რაოდენობა: 1


განაცხადის წარდგენის ვადა: 2020 წლის 26 ივნისამდე.

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

ელექტრონული ზედამხედველობის სისტემის ფუნქციონირების მონიტორინგი;
სპეციალური ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით და სათანადო ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ინფორმაციის გადაცემა შესაბამისი სუბიექტებისთვის;
მონაცემების ანალიტიკური დამუშავება და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება მოთხოვნის საფუძველზე;
სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფისა და უფლებამოსილი ორგანოებისათვის ინფორმაციის ოპერატიულად მიწოდებას;
შესაბამისი დაანაყოფებისათვის ელექტრონული ზედამხედველობის განსახორციელებლად საჭირო ინსტრუქტაჟის ჩატარებას;
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელების უზრუნველყოფა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება;
საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება;
ინგლისური, რუსული ენების ცოდნა – (B1 დონე);
კომპიუტერული უნარ-ჩვევები (MS Office)

საკონკურსო თემატიკა:

საქართველოს კონსტიტუცია;
საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ;
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბერი №337 დადგენილება;
,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N995 ბრძანება;
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 27 დეკემბრის №108 ბრძანება (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ);
საქართველოს კანონი – ,,ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“.

პიროვნული თვისებები:

ორგანიზებულობა, პასუხისმგებლობა;
ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
გუნდური მუშაობის უნარი;

კანდიდატებმა უნდა გამოგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

რეზიუმე /CV ((ატვირთული ფაილები უნდა იყოს PDF ფორმატის)
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)

სპეციალური კონკურსის ეტაპებია:

აპლიკაციების მიღება/გადარჩევა;
ინდივიდუალური გასაუბრება;

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნეთ თქვენი რეზიუმე/CV შემდეგ მისამართზე: hr@112.ge და შესაბამის ველში (subject) მიუთითოთ პოზიციის დასახელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი მონაცემები არ განიხილება.

სამუშაო ადგილი: თბილისი / რუსთავი

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ამოცანებია:
• გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული და ეფექტიანი მართვის მიზნით საგანგებო სიტუაციებსა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში ერთიანი სატელეფონო ნომრის − „112“-ის საშუალებით შეტყობინებების მიღება;
• უფლებამოსილ სუბიექტებთან ერთად საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების გაწევის აუცილებლობის სხვა შემთხვევების ოპერატიული და ეფექტიანი მართვა და ამ მიზნით აღნიშნულ სუბიექტებთან კოორდინირებული საქმიანობის უზრუნველყოფა;
• ვიდეოანალიტიკური პროგრამების გამოყენებით 24-საათიანი უწყვეტი ვიდეომეთვალყურეობის განხორციელება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე დანაშაულის ჩადენის, დანაშაულის მცდელობის ფაქტისა და სამართალდარღვევის დაფიქსირებისა და შესაბამისი რეაგირების მიზნით;
• საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში და წესით ელექტრონული ზედამხედველობის უზრუნველყოფა;
• საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის გაცემა და მისი კონტროლი.

ადგილების რაოდენობა: 20

ფუნციები და მოვალეობები:
• საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ,,112″ -თან დაკავშირების სხვადასხვა არხით შეტყობინების მიღება, შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში დამუშავება და გადაცემა;
• შემთხვევის სპეციფიკის განსაზღვრა და გასაწევი დახმარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
• წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად ცვლაში მუშაობა;
• სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დავალებების შესრულება.

საკონკურსო კომისიის მისამართი: ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1ა

საკონტაქტო ინფორმაცია: 0322-41-96-92; 0322-41-86-24

დაინტერესებული კანდიდატები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე www.hr.gov.ge
რეზიუმეების მიღება ხდება მხოლოდ www.hr.gov.ge – ის მეშვეობით ბმულზე

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 30.01.2020

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). „112“-ის მთავარი მიზანია დაიცვას, როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, „112“-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

სამუშაო პირობები:

– დისლოკაციის ადგილი: ქ.თბილისი
– გრაფიკი: ცვლაში მუშაობა
– თანამდებობრივი სარგო: გამომუშავების მიხედვით

ფუნქცია-მოვალეობები:

– გამოძახებაზე დროულად გასვლა;
– ამწე ევაკუატორის(ობობა) საშუალებით ავტომანქანის საჯარიმო სადგომზე უსაფრთხოდ გადაყვანა;
– გამოძახებაზე საქმის შედგენა და დასრულება;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

– საშუალო განათლება;
– ამწე ევაკუატორის (ობობა) მძღოლად მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
– მართვის მოწმობა, მინიმუმ „B“ და „C“ კატეგორია (აუცილებელია რეზიუმესთან ერთად გამოაგზავნოთ მართვის მოწმობის ასლი)

უნარები:

– დისციპლინირებულობა;
– პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
– სწრაფი რეაგირება;
– ორგანიზებულობა;
– მოწესრიგებულობა;

შერჩევის ეტაპები:

I ეტაპი – რეზიუმეების მიღება/ შერჩევა;
II ეტაპი – ინდივიდუალური გასაუბრება;

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში „112“ გთავაზობთ:

– ჯანმრთელობის დაზღვევას;
– კორპორატიული ტელეფონის ნომერს;

გთხოვთ თქვენი რეზიუმე გამოგვიგზავნოთ მისამართზე – hr@112.ge

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 15/11/2019

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). 112-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. 112-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

სამუშაო ადგილი: თბილისი

თანამდებობრივი სარგო: 2000 ლარი

ადგილების რაოდენობა: 1 (შტატგარეშე შრომითი ხელშეკრულებით)

ფუნქცია-მოვალეობები:

ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების ანალიზი, მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება და ანგარიშგება;
„112”-ის სამუშაო პროგრამის, საინფორმაციო პორტალის, ტექნიკური და პროცედურული ნაწილის ანალიზი;
„112“ -ში შემოსული შეტყობინებების ანალიზი და სტატისტიკური დამუშავება;
განხორციელებული კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე სამუშაო ცვლების გადანაწილების, დატვირთვის შესაბამისად განრიგის შედგენისა და სამუშაო პროცესის ეფექტიანად წარმართვისათვის რეკომენდაციების წარდგენა.

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება: უმაღლესი განათლება, სასურველია სოციოლოგიის/ანალიტიკის/სტატისტიკის მიმართულებით
სამუშაო გამოცდილება: მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება
უცხო ენა: ინგლისური – არანაკლებ B2
კომპუტერული პროგრამები: აუცილებელია MS Office, My SQL/SQL და სტატისტიკურ პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება SPSS, Stata ან R

უნარები:

ორგანიზების კარგი უნარი;
საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოების უნარი;
ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
მაღალი ანალიტიკური უნარები (პრობლემის გადაჭრა, კრიტიკული აზროვნება).

პიროვნული თვისებები:

ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
ლოგიკური აზროვნების უნარი;
პასუხისმგებლობის გრძნობა;
გუნდური მუშაობის უნარი;
დეტალებზე ორიენტირებულობა;
ორგანიზებულობა.

მისამართი: ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1ა

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 20 ოქტომბერი.

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა, გთხოვთ თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნოთ ელფოსტაზე: hr@112.ge – სათაურში მიუთითეთ ანალიტიკოსი.

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). „112“-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. „112“-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

განცხადების მიღების ბოლო ვადა: 25.09.2019

თანამდებობრივი სარგო: 2250 (დარიცხული)

ვაკანსიის რაოდენობა: 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

„112’’-ის სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება და მოქმედი სამართლებრივი აქტების პერიოდული განახლება;
„112“–ის სტრუქტურული ერთეულების მიერ მომზადებული სამართლებრივი აქტებისა და დოკუმენტის სამართლებრივი ექსპერტიზა;
საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა;
„112’’-ის წარმომადგენლობა სასამართლოში;
ადმინისტრაციული წარმოებისას ,,112’’-ის წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში;
„112’’-ის საქმიანობასთან დაკავშირებული დავების თაობაზე სამართლებრივი დასკვნების მომზადება;
საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფო და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, საერთაშორისო და სხვა დაწესებულებებთან ურთიერთობა;
„112“–ის დირექტორის სამართლებრივი კონსულტირება და დახმარება;
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების სამართლებრივი ექსპერტიზა;
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში „112“-ის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ევროატლანტიკურ სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

უმაღლესი იურიდიული განათლება (მაგისტრის ხარისხი).
არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება იურიდიული მიმართულებით, აქედან არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საჯარო სამსახურში და 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მენეჯერულ პოზიციაზე.
სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა.

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word – ძალიან კარგად
Microsoft Office Excel – ძალიან კარგად
Microsoft Office PowerPoint – ძალიან კარგად

უნარ-ჩვევები:

საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოება;
ეფექტური კომუნიკაცია;
მაღალი ანალიტიკური უნარები;
პასუხისმგებლობის გრძნობა;
გუნდური მუშაობის უნარი;
ვადებზე და დეტალებზე ორიენტირებული.

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში გთავაზობთ:

კომფორტულ სამუშაო გარემოს;
ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფას (თანამშრომელი და ოჯახის წევრები);
კორპორატიული ტელეფონის ნომერს;
ტრანსპორტით უზრუნველყოფას.

კონკურსის ეტაპები:

განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

კანდიდატთა საყურადღებოდ: დაინტერესების შემთხვევაში თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნეთ hr@112.ge – სათაურში მიუთითეთ მთავარი იურისტი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ქ. თბილისი, ლისის ქ. N 1ა, შსს სსიპ „112“; საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 2-41-96-92;

პოზიცია: წამყვანი სპეციალისტი /იურისტი/ – (სტაჟიორი)

დანაყოფი: სსიპ – „112“- ის ადმინისტრაცია (სამსახური)

სამუშაო რეჟიმი: 09:00-18:00 (შეთანხმებით)

თანამდებობრივი სარგო: ანაზღაურების გარეშე

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი

ვაკანსიის რაოდენობა: 1

მისაღებ სტაჟიორთა რაოდენობა: 3

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 6 თვე

განაცხადის წარდგენის ვადა: 29/09/2019


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სრულწლოვანი ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე
ენა – სახელმწიფო ენის ფლობა;
განათლება – უმაღლესი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი (იურიდიული მიმართულებით)

უნარ-ჩვევები:

პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
პუნქტუალურობა;
მოტივირებულობა;
ორგანიზებულობა;
კომუნიკაბელურობა;
ადაპტაციის უნარი;
თავდაჯერებულობა;
გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
დროის ეფექტიანად მართვის უნარი;
ინფორმაციის მიღებისა და გაზიარების უნარი;
დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი;
კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი;

დამატებითი მოთხოვნები

საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (MS office);
ინგლისური ენის ცოდნა;

საკონკურსო თემატიკა:

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – „112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 20 თებერვლის №18 ბრძანება;
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

ფუნქცია-მოვალეობები:

ა) სამართლებრივი დოკუმენტაციის წარმოებასა და მისი საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფაში მონაწილეობის მიღება;

ბ) სამართალწარმოებისა და სარჩელების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება და წარმომადგენლობა სასამართლოში;

გ) სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, სხვადასხვა დავალებების შესრულება.

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა რეზიუმეები უნდა გამოაგზავნონ ელფოსტაზე hr@112.ge, რასაც თან უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
დიპლომის ასლი ან ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან;

(ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)


კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ კანდიდატს, რომელიც აკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. კონკურსის ეტაპებია: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა, გასაუბრება და სპეციალური შემოწმება;

გასაუბრების ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც დააკმაყოფილებს საკონკურსო მოთხოვნებს და წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას. კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება აპლიკაციაში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის შესაბამისად. გასაუბრების ჩატარების ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით. კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ეცნობება გამარჯვებულ კანდიდატს.

შენიშვნა: სტაჟირებისათვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, სამინისტროს დანაყოფის ხელმძღვანელი აფასებს სტაჟიორებს წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. შეფასების შედეგების გათვალისწინებით სტაჟიორი ინიშნება შესაბამის თანამდებობაზე ან ეძლევა რეკომენდაცია სამინისტროს ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რითაც სტაჟიორს უპირატესობა ენიჭება კონკურსში მონაწილე თანაბარი შედეგების მქონე კანდიდატებთან. სტაჟირების დასრულების შემდგომ სტაჟიორებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფი/საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს სტუდენტს, რომ არ შეფერხდეს ან/და ხელი არ შეეშალოს მის საგანმანათლებლო დღის წესრიგს.

პოზიცია: წამყვანი სპეციალისტი /შესყიდვები/ – (სტაჟიორი)

დანაყოფი: სსიპ – „112“ – ის საფინანსო და ლოჯისტიკის სამსახური

სამუშაო რეჟიმი: 09:00-18:00 (შეთანხმებით)

თანამდებობრივი სარგო: ანაზღაურების გარეშე

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

ვაკანსიის რაოდენობა: 1

მისაღებ სტაჟიორთა რაოდენობა: 2

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 6 თვე

განცხადების წარდგენის ვადა: 29/09/2019

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სრულწლოვანი ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე
ენა – სახელმწიფო ენის ფლობა
განათლება – უმაღლესი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი (ეკონომიკის ან ფინანსების მიმართულებით)

უნარ-ჩვევები:

პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
პუნქტუალურობა;
მოტივირებულობა;
ორგანიზებულობა;
კომუნიკაბელურობა;
ადაპტაციის უნარი;
თავდაჯერებულობა;
გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
დროის ეფექტიანად მართვის უნარი;
ინფორმაციის მიღებისა და გაზიარების უნარი;
დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი;
კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი;

დამატებითი მოთხოვნები:

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (MS Office);

საკონკურსო თემატიკა:

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – „112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 20 თებერვლის №18 ბრძანება;

ფუნქცია-მოვალეობები:

ა) ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღება;

ბ) ხელშეკრულებების გაფორმებაში მონაწილეობის მიღება;

გ) ტენდერის გამოცხადებაში მონაწილეობის მიღება;

დ) უშუალო ხელმძღვანელის მიერ მოცემული სხვა დავალებების შესრულება.

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა რეზიუმეები უნდა გამოაგზავნონ ელფოსტაზე hr@112.ge, რასაც თან უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
დიპლომის ასლი ან ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან;

(ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ კანდიდატს, რომელიც აკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. კონკურსის ეტაპებია: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა, გასაუბრება და სპეციალური შემოწმება;

გასაუბრების ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც დააკმაყოფილებს საკონკურსო მოთხოვნებს და წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას. კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება აპლიკაციაში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის შესაბამისად. გასაუბრების ჩატარების ადგილის, თარიღისა დადროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით. კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ეცნობება გამარჯვებულ კანდიდატს.

შენიშვნა: სტაჟირებისათვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, სამინისტროს დანაყოფის ხელმძღვანელი აფასებს სტაჟიორებს წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. შეფასების შედეგების გათვალისწინებით სტაჟიორი ინიშნება შესაბამის თანამდებობაზე ან ეძლევა რეკომენდაცია სამინისტროს ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რითაც სტაჟიორს უპირატესობა ენიჭება კონკურსში მონაწილე თანაბარი შედეგების მქონე კანდიდატებთან. სტაჟირების დასრულების შემდგომ სტაჟიორებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფი/საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს სტუდენტს, რომ არ შეფერხდეს ან/და ხელი არ შეეშალოს მის საგანმანათლებლო დღის წესრიგს.

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). 112-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. 112-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

სამუშაო ადგილი: თბილისი

თანამდებობრივი სარგო: 2000 ლარი

ადგილების რაოდენობა: 1 შტატგარეშე

ფუნქცია-მოვალეობები:

ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების ანალიზი, მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება და ანგარიშგება;
„112”-ის სამუშაო პროგრამის, საინფორმაციო პორტალის, ტექნიკური და პროცედურული ნაწილის ანალიზი;
„112“ -ში შემოსული შეტყობინებების ანალიზი და სტატისტიკური დამუშავება;
განხორციელებული კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე სამუშაო ცვლების გადანაწილების, დატვირთვის შესაბამისად განრიგის შედგენისა და სამუშაო პროცესის ეფექტიანად წარმართვისათვის რეკომენდაციების
წარდგენა.

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება: უმაღლესი განათლება, სასურველია სოციოლოგიის/ანალიტიკის/სტატისტიკის მიმართულებით

სამუშაო გამოცდილება: მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება

უცხო ენა: ინგლისური – არანაკლებ B2

კომპუტერული პროგრამები: აუცილებელია MS Office, My SQL/SQL და სტატისტიკურ პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება SPSS, Stata ან R

უნარები:

ორგანიზების კარგი უნარი;
საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოების უნარი;
ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
მაღალი ანალიტიკური უნარები (პრობლემის გადაჭრა, კრიტიკული აზროვნება).

პიროვნული თვისებები:

ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
ლოგიკური აზროვნების უნარი;
პასუხისმგებლობის გრძნობა;
გუნდური მუშაობის უნარი;
დეტალებზე ორიენტირებულობა;
ორგანიზებულობა.

მისამართი: ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1ა

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 07 აგვისტო.

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა, გთხოვთ თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნოთ ელფოსტაზე: hr@112.ge